Kategoriler
Devlet Destekleri

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik E-İhracat Destekleri

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik E-İhracat Destekleri

İşbirliği kuruluşlarına yönelik e-ihracat destekleri yeniliklerle geldi.  Bir önceki yazımda şirketlere ve e-ihracat konsorsiyumlarına verilen e-ihracat desteklerini anlatmıştım.  Bu yazımda İşbirliği kuruluşlarına yönelik e-ihracat desteklerini yine 22 Ağustos 2022’de yayınlanan 5986 sayılı karardan yararlanarak yalın bir şekilde aktarmak istedim.

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik E-İhracat Destekleri

İşbirliği Kuruluşu; Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını ve mal/e-ticaret sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile e-ihracat konsorsiyumlarını  ifade eder.

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

 1. E-ticarete uygun genel perakende ürünleri kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin;
  • Ulaşım
  • Konaklama
  • Tanıtım
  • Organizasyon giderleri

% 50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

2. E-ticarete uygun genel perakende ürünleri kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin;

  • Ulaşım
  • Konaklama
  • Tanıtım
  • Organizasyon giderleri

% 50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL’ye kadar desteklenir.

3. Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünleri kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler;

% 50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği

 1. E-ticaret ve genel perakende ürünlerinin Bakanlık (İGM) tarafından uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri;
  • Tanıtım,
  • Danışmanlık
  • Pazar araştırması çalışmaları ve raporlarına ilişkin giderler, aynı anda en fazla iki (2) proje için, proje başına en az bir(1) en fazla dört (4) yıl boyunca 4.000.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.
 2.  İşbirliği kuruluşları aynı ülkede en fazla iki(2) proje için destek alabilir.

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği

İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri;

  • Dijital pazaryeri tanıtımı,
  • E-ihracat tanıtımı,
  • Sipariş karşılama hizmeti,
  • Depo kirası,
  • Yurt dışı pazaryeri entegrasyonu,
  • Çevrimiçi mağaza açılması,
  • E-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler,
  • Pazaryeri komisyon giderlerini de kapsayan faaliyetlerden oluşan projelerin giderleri %75 oranında aynı anda en fazla iki (2) proje için ve proje başına 15.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Türkiye E-İhracat platformu Desteği

Bakanlığın koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla beş(5) yıl süresince, yıllık en fazla 15.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu kapsamda en fazla bir(1) proje desteklenir.

E-İhracat Destek Programları ve Proje Esaslı Desteklerin Yürütülmesi

İşbirliği kuruluşlarına yönelik e-ihracat destekleri kararının uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin e-ihracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Hatırlatmalar

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir, dolayısıyla 2023 yılı içinde yukarıda belirtilen meblağlar bu oranda güncellenecektir.

Belirtilen destek oranları bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler için yirmi(20) puana kadar artırılabilir.

E-ihracat konsorsiyumu bünyesinde bulunan şirketler, içinde bulunduğu e-ihracat konsorsiyumunun satış yaptığı ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama ve pazaryeri komisyon gideri desteklerine ilişkin olarak destek müracaatında bulunamazlar.

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Devlet Destekleri

E-İhracat Destekleri ve E-İhracat Konsorsiyumları

 

E-ihracat destekleri ve e-ihracat konsorsiyumları üzerine kararlar ve genelgeler 25 Ağustos 2022 ve 30 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlandı ve yürürlüğe girdi.  Bu kararların belli bir istikrar ve süreklilikte uygulanarak ihracatçılarımıza, genç girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize uzun soluklu destekler sağlamasını diliyorum.

5986 sayılı “e-ihracat destekleri hakkında karar”  ‘ın içerdiği destekleri örneklerle  ve anlaşır bir şekilde açıklayacağım.

Öncelikle tanımları netleştirelim;

Yararlanıcılar: e-ihracata yönelik desteklerden faydalanabilen şirketlerdir.

Şirketler: 6102/124. maddede belirtilen şirketler (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler) ile 1163 ve 4572 sayılı kanunlar çerçevesinde ticari ve sınai faaiyette bulunan kooperatif ve birlikleri.

Pazaryerleri: Elektronik ortamda mal temini ve ticaretine imkân sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını ifade eder.

Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrimiçi olan ve iş merkezi Türkiye’de olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketleri ifade eder.

B2B platformları: İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi.

E-ihracat konsorsiyumu: E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama/dağıtım ve/veya iade yönetim imkânları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonları olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri ifade etmektedir.

Yararlanıcılara Yönelik Destekler

Pazara Giriş Rapor Desteği

Yararlanıcılar; e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri.

Yararlanıcıların yurt dışında pazara giriş stratejileri ve eylem planları oluşturabilmek amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ya kadar destekler.

Şirketler bu desteği işbirliği kuruluşları marifetiyle genel desteklerden alacaktır.

Hedef Ülkeler;  Tüm ülkeler.

 

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Yararlanıcılar; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri. (Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve Turquality destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınır)

Satış yapılmakta olan yurt dışı dijital pazaryerlerinden reklâmlar üzerinden dönen satışların %20’sini aşmayacak şekilde dijital pazaryeri tanıtım giderleri (Örn. alınan tıklama başına ödemeler, ürünlere ilişkin yorum hizmetleri) her pazaryeri için %50 oranında ve 3 (üç) yıl boyunca desteklenir.

Şirketler; Yıllık 7.500.000 TL’ya kadar.

Perakende e-ticaret Siteleri; Yıllık  15.000.000 TL’ya kadar.

E-ihracat konsorsiyumları; Yıllık 25.000.000 T’yı geçemez.

Komisyon, üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler destek kapsamında değildir.

Hedef Ülkeler;  Tüm ülkeler.

E-İhracat Tanıtım Desteği

Yararlanıcılar; e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerleri.

Yurt dışında, yukarıda belirtilen Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği kapsamı dışındaki diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3(üç) yıl boyunca destekler.

Diğer pazarlama faaliyetlerini açarsak; bu faaliyetler, ürünlerin pazarlama ve reklâm süreçlerinin arama motorları, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulama gibi kanallar aracılığıyla gerçekleştirilen ve potansiyel müşterilere uzaktan ulaşılmasına ve fiziken ürünlerin satış ve pazarlamasına olanak sağlayan faaliyetlerdir.

B2B platformları için; yıllık 4.000.000 TL’yı,

E-ihracat konsorsiyumları için; yıllık  15.000.000 TL’yı,

Perakende e-ticaret siteleri için; yıllık 25.000.000 TL’yı,

Pazaryerleri için; yıllık 30.000.000 TL’yı geçemez.

Bu destekle şirketlerin  ve markalarının bilinirliğinin ve satışların artırılması hedeflenmektedir. Şirketler bu desteği genel destekler kapsamında alacaktır.

Hedef Ülkeler;  Tüm ülkeler.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Yararlanıcılar; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri. (Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve Turquality destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınır).

Yararlanıcıların, ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere desteklenir.

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve  pazaryerlerinin ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolara ilişkin kira giderleri, her birim başına %50 oranında ve her ülke için en fazla 3 (üç) yıl boyunca yıllık 5.000.000 TL’ya kadar desteklenir. Kira desteğinden en fazla 25 (yirmi beş)  birim için yararlanılabilir.

Bu kapsamdaki destekler;

Şirketler; Yıllık 7.500.000 TL’yı,

Pazaryerleri için; yıllık 15.000.000 TL’yı,

Perakende e-ticaret siteleri için; yıllık 25.000.000 TL’yı,

E-ihracat konsorsiyumları için; yıllık  25.000.000 TL’yı geçemez.

Hedef Ülkeler;  Tüm ülkeler.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Yararlanıcılar; e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri.

Yararlanıcıların,  yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinden alacakları entegrasyon hizmetleri giderlerini en fazla 6 (altı) pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince , her bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar destekler.

Açıklama; şirketlerin yurt içinde çevrimiçi satmakta oldukları ürünlerinin tüm bilgilerinin yurt dışı platformlara ilgili ülkenin dil, para birimi, ölçü birimi, vb. entegrasyonunu ve uyumlu yönetimini sağlayan yazılımların, yurt içi pazaryerlerindeki yerel üreticilerin ürünleri ile tedarikçiler ve hızlı kargo firmaları arasında  kurulacak entegrasyon hizmetlerinin satın alınmasına imkân sağlamaktadır.

Hedef Ülkeler;  Tüm ülkeler.

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Yararlanıcılar; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri.

Yararlanıcıların, hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde (bakanlıkça onaylanan pazaryerlerinde)  çevrimiçi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 (yıl) süresince %50 oranında olmak üzere,

E-ihracat konsorsiyumları için; yıllık 3.000.000 TL’yı,

Şirketler; Yıllık 1.500.000 TL’yı,

Perakende e-ticaret siteleri; yıllık 1.500.000 TL’yı geçemez.

Hedef Ülkeler;  Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Yararlanıcılar; şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri. (Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve Turquality destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınır).

Yararlanıcıarın, hedef ülkelerdeki yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdikleri satışların komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince ve %50 oranında desteklenir.

Bu destek;

Şirketler; Yıllık 750.000 TL’yı,

Perakende e-ticaret siteleri; yıllık 2.500.000 TL’yı

E-ihracat konsorsiyumları için; yıllık 3.000.000 TL’yı geçemez.

Hedef Ülkeler;  Arjantin, Brezilya, Endonezya, filipinler, Hindistan.

5986 sayılı karar kapsamında yukarıdaki desteklerin tamamından yararlanma üst limitleri 2023 güncellemesine göre;

Şirketler; yıllık en fazla 27.149.000 TL,

E-İhracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve paaryerleri; yıllık en fazla 81.447.000 TL,

B2B platformları; yıllık en fazla 7.239.000 TL  desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarına yönelik e-ihracat desteklerini bir sonraki yazımda anlattım. Umarım faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum.

 

 

Kategoriler
B2B Elektronik Dış Ticaret

Avrupa Hazır Giyim Pazarında Alıcılar Bulmak için İpuçları

Avrupa Hazır Giyim Pazarında Alıcılar Bulmak İçin İpuçları

Avrupa Hazır Giyim Pazarında Alıcılar Bulmak için İpuçları

Avrupa hazır giyim pazarında alıcılar bulmak için ipuçları konusunda Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) Dış İşleri bakanlığı  (Thanks to Willem van der Vis)  tarafından hazırlanan makaleden faydalı bir özet oluşturdum.  Bu makalenin ilk bölümü hazır giyim ihracatında Avrupa pazar analizidir. Avrupalı alıcılar genellikle yeni tedarikçilerle tanışma konusunda heveslidirler ancak sadece daha iyi tekliflerle gidilirse var olan tedarikçilerinden vazgeçebilirler. Bunun anlamı, firmanızın ürünleri ve teklifleriyle ile tam anlamıyla eşleşebilecek alıcılar bulmanız gerektiğidir. Firmalara gelişi güzel şablon bir tanıtım ile ulaşmaya çalışmak büyük ihtimalle başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu rapor yeni alıcılar bulmanızı garantilemez ama yeni alıcılara nerede bulabileceğinizi ve onlara nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlamanızı sağlayacaktır.

1.    Alıcıları hedeflemeden önce teklifinizdeki benzersiz noktaları belirleyin

Kendinize sorun; firmanızı ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve KSS stratejinizi diğerlerinden farklı kılan nedir? Ülkenizdeki en ucuz ürün tedarikçisi mi olacaksınız? En sürdürülebilir fabrika olarak mı rekabet edeceksiniz? Yenilikçi malzemeler ve tasarımlar geliştirerek mi? Yoksa bir niş üzerine odaklanarak mı çalışacaksınız?

Yeni alıcılar bulmak ve bu alıcılarla anlaşmalar yapmak sürekli devam eden bir süreçtir, önemli miktarda para ve zaman yatırımı demektir. Eğer işinizi, firmanızı tanımlama konusunda hazır olmazsanız alıcıların talep ve beklentileri ile firmanızın sundukları arasında büyük farklar olacağından başarı ihtimali olmayacaktır.

İpuçları

Değer zincirindeki farklı alıcı tipleri

Her alıcı tipi farklı yaklaşım bekler. Sizin alıcı tipinizin hangisi olması gerektiğini belirleyin. Alıcılarınızın pazarda ne gibi zorluklarla karşılaştığını ve satış stratejilerine nasıl katkı bulunabileceğinizi bulmaya çalışın.

 • Eğer markanızın tanınırlığını artırmak ve doğrudan son tüketicilere ulaşmak istiyorsanız;  AlibabaWishAmazon veya Depop or Wolf & Badger niş platformlar deneyin. Bu çalışmalarınızı her zaman profesyonel bir satış sitesi ve sosyal medya ile birlikte yürütün.

En fazla online müşteri Kuzey Avrupa ülkelerinden gelecektir. En büyük zorluğunuz da geri gelen ürünlerde ve marka bilinirliği eksikliğinde olacaktır.

 • Online çoklu marka perakendecileri; ZalandoAsos, Yoox or About You gibi siteler var olan markaları satarlar ve yeni markalar konusunda da oldukça tetiktedirler, satış şansı olan markaları önce küçük miktarda alıp satış yaparak deneyebilirler, eğer satış iyi giderse daha fazla alımlar yaparlar, burada önemli olan hızlı teslimat olur.
 • ZaraH&Mand Primark gibi moda perakendecileri ile çalışabilirsiniz.  Çok markalı online perakendecilerinin online satışlarındaki muazzam büyümenin baskısı altındadırlar, oldukça büyük siparişler verebildikleri gibi küçük siparişler de verebilirler. Fiyat baskısı yüksek olur.
 • Petrol IndustriesKaporal, or Superdry gibi moda markalarına hizmet verecekseniz; genellikle altı ila 12 ay önceden bir koleksiyon geliştirdiklerini unutmayın. Markalar, her koleksiyon stili için satıcı örnekleri (SMS) gerektirdiğinden, geniş bir numune odasına ihtiyacınız olacak. Her numunenin “gerçek” olması gerekir: markalı etiketler ve aksesuarlarla, ürünün mağazadaki gibi görünmesi gerekir. Siparişlerin verilmesi aylar alabilir.
 • Aracılar (acenteler veya tüccarlar/ithalatçılar/özel etiketli şirketler) ürününüzü değer zincirinin yukarısındaki alıcılara satar. Düşük fiyatlara odaklanırlar ve miktar ve niteliklerde esneklik gerektirirler. Bazıları üretim ülkelerinin yakınında veya içinde yer alır ve Li & Fung gibi öncelikli olarak kaynak bulma ve lojistikle uğraşır. Broadway NYC Moda ve Trademark Tex gibi diğerleri, Avrupa’dan çalışır ve ayrıca pazar araştırması, tasarım ve stok tutmaya odaklanır.

Büyüklük, en az satış miktarları, kalite ve fiyat seviyenize en uygun alıcıları araştırın

Eğer gelişmekte olan bir ülkede küçük ve orta büyüklükte bir işletme iseniz, aracılar muhtemelen sizin için en ilginç alıcı türüdür, bunu küçük ila orta ölçekli markalar (niş markalar dahil) ve orta ila yüksek fiyat segmentindeki perakendeciler takip eder. Daha büyük fabrikalar, çok markalı online platformlar ve büyük değerli markalar ve perakendeciler için daha büyük siparişlere odaklanabilir, ancak yalnızca doğru sertifikalara ve üretim verimliliğine sahip olmaları durumunda. Son tüketiciler, online kanallar aracılığıyla kendilerine ulaşma fırsatlarının artması ve potansiyel olarak yüksek kâr marjları nedeniyle ilginç bir hedef gruptur. Ancak, son tüketicilerin genellikle karmaşık müşteri hizmetleri konusunda talepleri vardır (örneğin iade politikası gibi).

Covid-19 ve alıcı tercihlerine etkisi

Covid-19 alıcıları Avrupa’ya daha yakın ülkelerden daha küçük miktarlarda satın almaya, olabildiğince küçük stoklarla çalışmaya yöneltti. Eğer Avrupa’ya yakınsanız bu esnekliği kullanabilir ve reklamınızı bu şekilde de yapabilirsiniz.

Niş pazarlar bulun

Niş pazarlar daha durgun ve daha az rekabetin olduğu pazarlardır. Ancak, niş alıcıların çok özel ürün gereksinimleri olduğunu unutmayın. Perakende pazarında ilginç bir niş, benzin istasyonları, süpermarketler, hediyelik eşya mağazaları, turist mağazaları ve yapı marketler gibi çok ürünlü mağazalar ve satış noktaları olabilir. Bir başka ilginç niş; örneğin iş kıyafetleri, performans giyimi, uyarlanabilir giyim ve promosyon giyiminde uzmanlaşmış alıcılardır.

İpuçları

 • Bir alıcıya yönelmeden önce benzersiz satış özelliklerinizi iyi tanımlayın ve ideal alıcınızı buna göre belirleyin.
 • İdeal alıcınızın pazarını derinlemesine araştırıp ideal alıcılarınızın gereksinim ve beklentilerine göre konumlanın.

2.    Firmanızı iyi temsil eden bir web sitesi ve iyi bir firma profili oluşturun

Gelişmekte olan ülkelerdeki pek çok firma iyi bir web sitesinin ve firma profilinin öncelik olmadığını düşünür. Yanılıyorlar. Online olarak izlenemez olmak yalnızca kaçırılmış bir promosyon fırsatı değil, aynı zamanda potansiyel alıcılar için profesyonel olmayan bir organizasyon yönettiğinizin ilk ipucudur. Profesyonel bir web sitesi oluşturmak büyük yatırımlar gerektirmediğinden, bu kendinizi rakiplerinizden ayırmak için mükemmel bir fırsattır.

3.    Firmanızı internette tanıtın

Firmanızı iyi temsil eden bir Web siteniz olduktan sonra, tanıtım yapmanın en ucuz yolu çevrimiçi tanıtımlardır.

Sosyal Medya

Linkedin hesabınızda ürünlerinizle ilgili makaleler ve videolar yayınlayın. Hazır giyim profesyonellerini bulmak için; ‘apparel’, ‘fashion’, ‘design’, ‘sourcing’ veya benzeri terimler arayın. Hazır giyim ile ilgili çalıma gruplarına üye olabilirsiniz örneğin Apparel Sourcing Group (38,000 üye) or Global Apparel and Textiles Sourcing (21,000 üye).

Arama motorları

Anahtar sözcüklerinizle arandığınızda ne kadar görünüyorsunuz, görünen firmalar ne yapmış, nasıl ön sıralara yükselmiş, buna göre arama motoru optimizasyonunuzu ne kadar iyi yaparsanız firmanız ve ürünleriniz o kadar çok göz önünde olacaktır.

Firmanızı tanıtmak için reklâmlar verin

Linkedin, Google ve/veya diğer platformlarda küçük meblağlarla iyi hedeflenmiş alıcı kitlesine doğru anahtar sözcüklerle reklâmlar verin, deneme sürecinde etkinliği test ederek doğru yöntemler belirleyin.

İpuçları

 • Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube gibi platformlarda daha etkin olabilmek için profesyonel SEO uzmanı, metin yazarı, fotoğraf ve video editörü çalıştırın. Uzmanlarınızı Upwork veya Fiverr gibi yerlerden bulabilirsiniz.
 • Sektörünüzün markalarını, perakendecilerini ve tanıtım, moda eğilimlerini çok iyi takip edin.

4.     Potansiyel alıcılarınızı çevrimiçi rehberlerden ve pazaryerlerinden bulun

 • Alibaba – Dünyanın en büyük B2B pazaryeridir.
 • Foursource– Hazır giyim tedarikinde Avrupa’da en çok kullanılan platformudur. 90 ülkeden 300.000’den fazla fabrika vardır.
 • Indiamart – Dünyanın ikinci büyük pazaryeridir.
 • Fibre2Fashion Marketplace – Tekstile özel dikey bir pazaryeridir. 2000 yılında kurulmuştur.
 • Sewport – 2017 yılında kurulmuştur, veri tabanında 18.000’den fazla aktif marka ve 1200 imlatçı vardır.
 • Apparel Buyer Contact – Avrupa’daki alıcıların listelerini ve yetkililerin güncel iletişim bilgilerini ücretli olarak sağlama hizmeti sunan bir platformdur.

Diğer bir veri tabanı da sürdürülebilir üretim organizasyonlarının firma listeleridir;

Sustainable Apparel Coalition

Better Work – Improving garment industry conditions

Partnership for Sustainable Textiles

The Fashion Pact – The Fashion Pact

 

5.     Doğru fuarlar ve etkinliklere katılmak

Elyaf

 • Pitti Filati: İtalya, Floransa’da elyaf ve iplik fuarı.

Kumaşlar

 • Première Vision: • Paris’te iplik, kumaş, aksesuar, deri ve trendler için Avrupa’nın en önemli uluslararası fuarı.
 • Texworld: Paris’te Premiere Vision ile eş zamanlı olarak düzenlenen kumaş, süs ve aksesuar fuarı.
 • Munich Fabric Start: Münih’te kumaş, aksesuar ve yenilikler fuarı.
 • Intertextile: Şanghay’da kumaş ve aksesuar fuarı.

Deri

 • Lineapelle: Milano’da deri, sentetik ve aksesuar fuarı.
 • ILM: Offenbach, Almanya’daki deri ürünleri fuarı.
 • Gallery: Ayakkabılar, Düsseldorf, Almanya.
 • ACLE: Şanghay’da deri, ayakkabı ve aksesuar fuarı.
 • APLF: Hong Kong’da deri eşya, aksesuar ve kumaş fuarı.

Hazır Giyim İmalatı

 • Apparel Sourcing: the biggest garment sourcing fair in Europe, with nearly 30,000 visitors in Paris.
 • Interfilière: fair for lingerie and swimwear in Paris.
 • ISPO: fair for sportswear in Munich.
 • A&A: fair for workwear in Düsseldorf, Germany.
 • AFSW: biggest apparel sourcing fair in Africa, in Addis Ababa, Ethiopia.

İpuçları

 • Çevrimiçi ve çevrimdışı fuarlar ve aktiviteleri araştırmak için Fibre2Fashion ve FashionUnited sitelerini ziyaret edin.
 • Katılmadan önce potansiyel grubu inceleyin, online fuarlarda da birebir görüşmeler yapın, benzersiz satış özelliklerinizi iyi belirleyin. Fiziki fuarlarda potansiyel alıcılarınıza sunmak üzere kumaşlarınızdan ve bitmiş ürünlerden örnekler ve numuneler hazırlayın.

6.     Sektör organizasyonlarının veri tabanlarından yararlanarak alıcılar bulabilirsiniz

Aşağıdaki organizasyonlar hazır giyimde değişik pazar ve segmentlerde Avrupa’nın en önemli organizasyonlarıdır;

Ulusal sektör organizasyonları;

Diğer ulusal organizasyonlar için member page of Euratex sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz.

Aşağıdaki organizasyonlar spesifik ve niş markaları temsil eder.

7.     Bir satış acenteniz veya temsilciniz olsun

Yeni alıcılarla bağlantılar kurmak uzun soluklu bir çalışma gerektirir. Bunları yapabilmenin en iyi yolu lokal bir acente veya temsilciyle çalışmaktır. Covid-19 bu çalışma şeklini ekstra acil duruma getirmiştir. Geniş bir alıcı ağı olan bir acente ile çalışmak bile hemen satış yapmaya başlamak anlamını taşımayacaktır. Satış için sabırla çalışmak ve yatırım yapmak gerekir ki acenteler veya temsilciler ile çalışmak bu süreci kolaylaştıracaktır.

 

 

Kategoriler
B2B Elektronik Dış Ticaret Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo İle Kişisel Eşya Getirmek

Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Kişisel Eşya Getirmek

Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Kişisel Eşya Getirmek

Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Kişisel Eşya Getirmek

Yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla kişisel eşya getirmek konusunda gümrük vergilerinde ve değer sınırlamalarında yapılan değişiklikler 15 Mart 2022, 31779 sayılı Resmî Gazete ile bildirilmiştir.

Maktu değer sınırlandırması ilaç cinsi eşyalar hariç 1500 Avro’dan 150 Avro’ya indirilmiştir.

Yurt dışından posta ve kargo yoluyla getirtilen ticari mahiyette olmayan ilaç cinsi eşyalar 1500 Avro ‘ya kadar, diğer eşyalar 150 Avro ‘ya kadar, tüzel kişilere gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyalar ise 22 Avro ‘ya kadar aşağıda belirtilen vergiler ödenerek yurt içi yapılabilecektir.

Kargo bedeli olmadan değerlendirilecektir. ( Bkz. 24/3/2014 tarihli 2014/7 sayılı Genelgenin 5. maddesi.)  Ticari miktar ve mahiyet arz etmemek kaydıyla, ürünün nakliye hariç bedeline;

– AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

–  Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %30 (15 Mart 2022’de değişmiştir.) olarak gümrük vergisi uygulanacaktır.

Eşyaların ÖTV kanununa ekli (4 sayılı listede) yer alan eşyalar olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek.

Yurt dışından posta ve kargo yoluyla getirtilen ticari mahiyette olmayan 1500 Avro’yu geçmeyen kitap veya benzeri basılı yayınlar için %0 tek ve maktu vergi uygulanır.

Hızlı kargo firmalarının uyguladığı Ordino ve ardiye masrafı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün kendi sitesinde, hızlı kargo firmaları tarafından, “ordino”, “ardiye” “gümrükleme hizmeti” adı altında fatura edilen fahiş ücretlerin önüne geçildiği şu cümleyle belirtilmektedir;

“Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın dolaylı temsil kapsamında posta idaresi ve hızlı kargo firmalarınca beyanına ilişkin çerçeve net olarak belirlenmiş böylece vatandaşlarımızın bu yolla gelen eşyası için beyan yetkisi dışında değerlendirilerek ordino, terminal ücreti, ardiye, müşavirlik hizmeti bedeli gibi ilave ücretler tahsil edilmesinin önüne geçilmiştir.”

Ancak 1-1500 Euro bedelli ürünler için hızlı kargo firmasının bildirimi yaptığı günden itibaren üç gün için ardiye bedeli talep edilmeyecek olup, üç günü geçmesi durumunda ardiye bedeli talep edebileceklerdir.

Yurt Dışından Muafiyet Kapsamında Kargo ile Getirilmesi YASAK Ürünler

 1. Cep telefonları getirmek yasaktır.
 2. Kozmetik ürünler getirmek yasaktır.
 3. Takviye edici gıdalar/sporcu gıdalarının getirilmesi yasaktır (Milli Sporcu Belgesi veya resmi hastane raporu hariç).
 4. Brüt 30 kilogramı geçen ürünlerin muafiyet kapsamında getirilmesi yasaktır.

Ticaret Bakanlığı’nın “Posta ve Hızlı Kargo Muafiyetleri” bölümünde, sık sorulan sorular kısmı çok detaylı ve yalın olarak hazırlanmıştır ve değişen koşulları da buradan güncel olarak izlemeniz mümkündür.

Kategoriler
Devlet Destekleri Devlet Destekleri - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

İhracatçılar İçin E-Ticaret Sitelerine Üyelik Devlet Destekleri 2022

İhracatçılar İçin E-Ticaret Sitelerine Üyelik Devlet Destekleri   

 

Aşağıda belirtilen e-ihracat destekleri kaldırılmıştır ve yeni e-ihracat desteklerini “E-İhracat Destekleri ve E-İhracat Konsorsiyumları” isimli yazımda bulabilirsiniz.  

İhracatçılar İçin E-Ticaret Sitelerine Üyelik Devlet Destekleri 2022 güncellemesi geldi. 4 Şubat 2022’de değiştirilen şekli aşağıdadır.   E-ticaret devlet destekleri 2022 güncellemesinde, 2021’de onaylanan e-ticaret sitelerinden “Polymerupdate.com” ve “globalpiyasa.com” Çıkarılmış ve turkishexporter.com.tr eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığının web sitesinde;  “2022 yılı için firmaların Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri, e-ticaret sitesi başına yıllık 15.102 TL’ye kadar desteklenecektir (Dekont tarihi esas alınır).” denmiştir. Yani her e-ticaret sitesi başına en fazla %60  ve 15.102 TL’ya kadar ödeme yapılabilecektir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Şirketler, destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilir.

 

 

 

Onay Verilen E-Ticaret Siteleri (2022)

 

 

 

 

 

İhracatçılar İçin E-Ticaret Sitelerine Devlet Destekleri 2020 yazımı diğer yılların desteklerinden ayırarak geçmişi de anımsama şansımız olsun istedim.

İhracatçılar, B2B pazaryerlerinde çalışarak dış pazarlarını büyütebildiklerini gördükçe e-ticaretin önemi büyüdü ve Devlet ihracatçılar için e-ticaret sitelerine Devlet desteklerini 2020’de yeniden düzenledi.

2019 yılında e-ticaret sitelerine üyelik bedellerinin devlet destekleri kapsamında ihracatçılara verilmesinin  uygulama şekli ve onaylı e-ticaret sitelerinin listesi yeniden düzenlenmişti. Ben de  E-Ticaret Sitelerine Devlet Destekleri 2019 Uygulaması   yazımda enine boyuna bu desteklerin hangi e-ticaret sitelerine ve hangi koşullarda verildiğini anlatmıştım. Ancak bu uygulama daha sonra durduruldu arkasından gelen pandemi süreciyle de bir süre bekletildi.

23 Haziran 2020 Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Yeniden düzenlenen mevzuat bambaşka bir şekilde karşımıza çıktı ve onaylı siteler içinde iki sürpriz site olduğunu gördük. 23 Haziran 2020 tarihinde düzenlenmiş  Devlet’in destek için onay verdiği 2020 e-ticaret siteleri listesine bir göz atalım.

 

Onay Verilen E-Ticaret Siteleri 2020

Chemorbis ve SteelOrbis benim her zaman derslerimde bahsettiğim çok kıymetli iki dikey e-ticaret sitesidir, yani isimlerinden de anlaşılacağı üzere Chemorbis kimyasal ürünler,  SteelOrbis ise çelik ticaretinde e-ticaretin öncülerinden ve ilklerinden olup kendi sektörlerindeki firmalar tarafından uzun yıllardır kullanılan sitelerdir. Diğer iki e-ticaret sitesi de bütün ürün gruplarında ihracatçılar için dış pazar yaratabilecekleri olanakları sunar.

Alibaba’da ürünlerinizi listeler, alıcılarla yazışır, fiyat teklifleri verirsiniz.

TradeAtlas’ta ise durum farklıdır, ihracat yapan firmaların ithalatçılarını ve konşimento bilgilerini görebileceğiniz bir veri tabanı satar.

İhracatçılar için E-ticaret sitelerine devlet destekleri 2020 düzenlemesi, sanal fuarları organize edecekler  ile sanal fuarlara ve ticaret heyetlerine katılım sağlayacak firmaları da kapsayan desteklerle birlikte “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” adıyla yayınlanmıştır.

E-ticaret sitelerine 2020 destek oranları

E-Ticaret Sitelerine 2020 Destek Oranları

 

Sana Fuarlar ve Sanal Ticaret Heyetleri Destekleri

 

  Sanal Fuarlar ve Sanal Ticaret Heyetleri Katılım Destekleri 2020

Sanal Fuar organizasyonu yapan firmalara verilecek destekler ise şu şekilde düzenlenmiştir;

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 2020

 

Adı geçen e-ticaret sitelerine üyelik için Türkiye temsilcileriyle görüşerek uygulamaya dair ayrıntılı bilgi alınabilir ve buna göre üyelik işlemleri başlatılabilir.

Alibaba’ya üyelik yapan ve yapacak firmalara önerim, ihracat elemanlarının,  Alibaba’nın Türkiye temsilcisinden iyi bir eğitim almasını sağlamak ve ayrıca başka e-ticaret eğitimleriyle de desteklenmesine devam etmektir. Alibaba’nın SEO stratejisine ilişkin yazdığım bu yazı da yardımcı olacaktır.

Yeni e-ticaret ve sanal fuar desteklerinin, ihracatçılarımıza yeni pazarlar yaratma avantajı olarak dönmesini dilerim.

 

 

 

Kategoriler
B2B Elektronik Dış Ticaret Elektronik Ticaret Pazar Analizleri ve İstatistikler

Hazır Giyim İhracatında Avrupa Pazarı Analizi

 

Bu makale ile, hazır giyim ihracatında Avrupa pazarına girmek isteyen ihracatçılarımıza CBI’nın hazırladığı kapsamlı pazar raporlarından hazır giyim pazarı üzerine faydalı bir özet oluşturmak istedim. Bundan önceki özetlerim; Tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında Avrupa pazarına girmek ve işlenmiş meyveler, sebzeler, kuru yemişlerin ihracatında Avrupa pazarına girmek üzerineydi. Bu çalışmadaki değerlendirmeler, HS kodları 61 ve 62 ile başlayan ürünleri kapsamaktadır.

CBI kendi hakkında;  kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomilere geçişi desteklemeyi, kadınlara ve gençlere özel bir önem vermeyi kendilerine misyon edindiklerini belirtmiştir. Bunu, gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’lerin sürdürülebilirliğini güçlendirerek yapmaktadırlar. Avrupa’ya ve KOBİ’lerin yerel bölgelerine katma değerli ürün ihracatını teşvik etmektedirler.

Avrupa, hazır giyim ihracatı konusunda güçlü ve gelişen bir pazardır. Avrupalı firmalar hazır giyim ithalatının çoğunluğunu gelişmekte olan ülkelerden yaparlar. Bu sektördeki eğilimler arasında sürdürülebilirlik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve şeffaflık yer almaktadır. Diğer belli başlı eğilimler ise üretim süreci ve satış teknolojileridir.

Dünyanın en büyük ve en ünlü hazır giyim firmalarının bir kısmı  Avrupa’dadır. Avrupa, hazır giyimde ve tekstilde dünyanın en büyük ithalatçısı ve aynı zamanda da büyük bir yeniden ihracatçısıdır (re-export). İthalatının büyük bir kısmını Çin, Bangladeş ve Türkiye’den yapar ki bu da ithalatının %27,3’ünü oluşturur.

Çin’den yapılan ithalat giderek düşerken, Vietnam, Kamboçya ve Pakistan gibi ülkelerden yapılan ithalat artmaktadır.  Çin’den yapılacak ithalatların daha da azalacağı düşünülmektedir ve bu durum gelişmekte olan ülkeler için bir fırsattır. Çin’deki üretim, işgücü kıtlığı, ABD ile olan ticaret savaşı, iklim değişikliğine dair imzalanan 2020 Paris anlaşması sonrası bildirilen yüksek çevreci standartlar nedeniyle,  giderek daha pahalı hale gelmektedir. Çin’deki yüksek çevresel standartların 80.000’den fazla firmayı kapanmaya zorlayacağı öngörülmektedir.

Avrupa’nın hazır giyim ithalatında talebi nedir?

Sürdürülebilir hazır giyim

Avrupa’da istikrarlı büyüme gösteren ürün kategorisi, organik giyim veya eko giyim olarak da bilinen sürdürülebilir hazır giyim kategorisidir. Bu kategori, yaşamları boyunca sahip oldukları çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak, etik ve sorumlu bir şekilde tasarlanan, oluşturulan ve üretilen giyim ürünlerini içerir. Büyük moda perakendecilerinin (H&M, Zara, Mango) ve markalarının sürdürülebilir hazır giyimi benimsemesi pazarın gelecekte daha da büyüyeceğini göstermektedir.

Yüksek teknolojili hazır giyim

Diğer kategori, giyilebilir teknolojiler ve akıllı kıyafetlerdir. Giyilebilir teknoloji örnekleri arasında fitness izleme bantları (örneğin Fitbit, Runtastic, Mio, Misfit), akıllı spor sutyenleri, akıllı saatler (örneğin Apple Watch), akıllı gözlükler (örneğin Google Glass ve Sony’nin SmartEyeGlass), evcil hayvanlar için giysiler ve  dış giyim için LED’li ceketler sayılabilir. Giyilebilir teknolojiler ve akıllı giysiler pazarının 2026’ya  kadar 366 milyar Euro değerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Brexit büyük bir belirsizlik yarattı

İngiltere’nin ithalatı, Brexit ve Covid-19’un olumsuz etkileriyle birlikte hazır giyim kategorisinde  2019’dan 2020’ye %10,4’lük bir düşüş göstermiştir. İngiltere AB ülkeleri ve AB dışı ülkelerle yeniden anlaşmalar yapmaktadır. Brexit sonrası koşulların uzun vadede neler getireceği öngörülememektedir.

Online moda perakendecileri endüstri lideri olacak

Pandeminin başlaması ile birlikte online moda pazaryerleri pazarda önemli bir paya ulaştı. İstatistiklere göre,  AB ülkelerinde, giysi, ayakkabı ve aksesuarlar en çok satılan ürünler oldu. Amazon, pandemi ile birlikte önde gelen online perakendecilerden biri oldu.

İpuçları

Hangi Avrupa pazarlarında fırsatlar var?

Batı Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa’ya göre daha çok umut vaat ediyor. AB’de en büyük 6 ithalatçı ülke; Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda ve Polonya olmuştur.

Almanya, AB’nin en büyük hazır giyim ithalatçısı;

Table 3: Germany apparel import details 2020: Import value, volume, and growth (Source: Eurostat)

GERMANY 2020 Import value (euro) 5-yr average annual  growth rate (%) 2020 Volume (units) 5-yr average annual  growth rate (%)
€30.2 billion +0.9%   4 billion -0.01%
Major Exporters % share of exports
Poland (14.6%), Bangladesh (12.3%), China (11.5%),

The Netherlands (8.1%), Turkey (7.4%)

Almanya’daki önde gelen hazır giyim markaları;  Hugo BossAdidasEscadaTom TailorJil SanderJoop!, ve PUMA.

Almanya’daki önde gelen hazır giyim perakendecileri; ZalandoC&AH&MPeek & CloppenburgKiKNew YorkerTakkoS.Oliver and many others.

Fransa, AB’de ikinci büyük hazır giyim ithalatçısı;

Table 4: France apparel import details 2020: Import value, volume, and growth (Source: Eurostat)

FRANCE 2020 Import value (euro) 5-yr average annual  growth rate (%) 2020 Volume (units) 5-yr average annual  growth rate (%)
€17.1 billion -1.7% 2.2 billion -3.2%
Major Exporters % share of exports
China (15.2%), Germany (11.5%), Spain (9.7%),

Italy (9.2%), Bangladesh (8.5%)

Fransa’da önde gelen hazır giyim markaları; Louis VuittonChanelDiorGivenchyYves Saint LaurentBalenciagaHermèsBalmain, and Lacoste.

Fransa’da önde gelen perakendeciler; AmazonDecathlonGaleries LafayetteKiabiLa HalleCamaieuC&AH&M and many more.

İspanya, AB’nin üçüncü büyük hazır giyim ithalatçısı;

Table 5: Spain apparel import details 2020: Import value, volume, and growth (Source: Eurostat)

SPAIN 2020 Import value (euro) 5-yr average annual  growth rate (%) 2020 Volume (units) 5-yr average annual  growth rate (%)
€14.0 billion -0.3%  2.1 billion -0.81%
Major Exporters % share of exports
Bangladesh (16.4%), Turkey (14.5%), China (13.0%),

Morocco (8.6%), Italy (6.3%)

İspanya’daki önde gelen hazır giyim markaları;  LOEWEDELPOZOAdolfo DominguezDesigualBimba y Lola, and Uterqüe.

İspanya’daki önde gelen hazır giyim perakendecileri; El Corte Ingles GroupMangoTendamStradivariusBershkaMassimo DuttiPull and BearOysho and many more.

İtalya, AB’nin dördüncü en büyük hazır giyim ithalatçısı;

Table 6: Italy apparel import details 2020: Import value, volume, and growth (Source: Eurostat)

ITALY 2020 Import value (euro) 5-yr average annual  growth rate (%) 2020 Volume (units) 5-yr average annual  growth rate (%)
€11.5 billion -1.7%  1.4 billion -2.4%
Major Exporters % share of exports
China (14.2%), Bangladesh (9.6%), Spain (8.8%),

France (8.0%), Germany (4.3%)

 

İtalya’da önde gelen hazır giyim markaları; PradaZegnaDolce & GabbanaValentinoSalvatore FerragamoVersace, and Gucci.

İtalya’da önde gelen hazır giyim perakendecileri;  YooxBenettonCalzedoniaH&MMax MaraTeddyRinascente, and many more.

Hollanda, AB’nin beşinci büyük hazır giyim ithalatçısı;

Table 7: The Netherlands apparel import details 2020: Import value, volume, and growth(Source: Eurostat)

NETHERLANDS 2020 Import value (euro) 5-yr average annual  growth rate (%) 2020 Volume (units) 5-yr average annual  growth rate (%)
€11.4 billion +0.05% 1.4 billion -7.0%
Major Exporters % share of exports
Germany (22.6%), China (16.9%), Bangladesh (10.1%),

Turkey (7.0%), Spain (4.3%)

Hollanda’daki önde gelen hazır giyim markaları;  Scotch & SodaLaundry IndustryMexx, and Viktor & Rolf.

Hollanda’daki önde gelen hazır giyim perakendecileri; G StarWEC&AH&MZalando, and many more.

Polonya, AB’nin altıncı en büyük hazır giyim ithalatçısı durumuna gelmiştir;

Table 8: Poland apparel import details 2020: Import value, volume, and growth (Source: Eurostat)

POLAND 2020 Import value (euro) 5-yr average annual  growth rate (%) 2020 Volume (units) 5-yr average annual  growth rate (%)
€8.7 billion +13.3% 1.3 billion +10.8%
Major Exporters % share of exports
Germany (42.8%), Bangladesh (10.7%), Spain (9.8%),

China (9.3%), The Netherlands (3.4%)

Polonya’da önde gelen hazır giyim markaları;  ReservedHouseCroppMohito, and Promostar.

Polonya’da önde gelen hazır giyim perakendecileri; H&MNextZaraNike, and many more.

 

Kategoriler
B2B Elektronik Dış Ticaret

Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Mikro ihracat nasıl yapılır?  konusunda 2016’dan beri mevzuat ve uygulamadaki değişiklikleri aktarmaya çalışıyorum.  Mikro ihracat tebliği  ilk 20 Temmuz 2011’de yürürlüğe girmiştir.  Bu tebliğ dış ticaretçileri ve e-ticaret yoluyla yurt dışına satış yapanları özendirecek ve küçük girişimcileri de harekete geçirecek bir kolaylık sağladı.  Firmalar, brüt 300kg ve 15000 Avro ‘ya kadar olan ticari gönderilerini, gümrük işlemleriyle ve gümrükleme masraflarıyla uğraşmadan hızlı kargo firmaları aracılığıyla müşterilerine ulaştırabiliyorlar.

DHL,  Mikro ihracat evrak setinde, hazırlanacak fatura ve gerekli evrakları örnekleriyle, UPS de, hızlı ihracat nedir?  yazısıyla ,  mikro ihracatı çok iyi açıklamıştır, mikro ihracat yapacak firmalar bu örnekler ve açıklamalardan yararlanabilir.

DHL Express Türkiye CEO’su Reckling 2016 başında yaptığı bir açıklamada günde 1000’in üzerinde mikro ihracat gönderisi taşıdıklarını ve e-ticarette %60 artış sağladıklarını belirtmiştir.

Mikro İhracat İle Global Pazara Girmek

1.  Ebay, Amazon, Etsy gibi pazaryerlerinde satış yapmak: 

Ebay, Amazon, Etsy gibi aracı pazaryerleri çok iyi fırsatlar sunmaktadırlar. Her ülkenin en çok satış yapan pazaryerlerini izleyerek bu ülkelerden de satış yapmak mümkün olabilmektedir.

2. Alibaba ve Aliexpress’de satış yapmak:

Alibaba,  ihracatçıların devlet desteği alarak üye olabileceği, B2B satış yapılan bir sitedir o nedenle tahsilat yöntemine de alıcı ve satıcı birlikte karar verir. İhracat pazarı yaratmak için bakanlık tarafından seçilmiş diğer B2B ve rehber siteleri de içeren liste devamlı güncellenmekte ve değişebilmektedir.    Bunların içinde Alibaba kendi alanında  en çok erişim alan ve en fazla ihracatçı, ithalatçı, imalatçı firma verilerine sahip aracı e-ticaret sitesidir. Mikro ihracat için de çok uygundur dış pazara ulaşmada pek çok fırsat yakalanabilir.  Devlet destekli e-ticaret sitelerinin listesini açıklamalarıyla sürekli güncelleyerek yayınlıyorum.

Aliexpress,  ilk kurulduğu yıllarda sadece Çin’li satıcıların perakende satış yapabildikleri bir pazaryeriydi, son yıllarda Türkiye’den de satıcıların rahatlıkla bütün dünyaya satış yapabildikleri bir pazaryerine dönüşmüştür.

3. Firmaların kendi global perakende satış sitelerini kurup satış yapmaları :

Türkiye’deki yerli girişimciler bu seçeneği en son düşünüyorlardı ve hayata geçirense pek fazla olmuyordu. Ancak son yıllarda Y ve Z kuşağının da daha aktif olarak sistemin içine girmesiyle birlikte, mobil uygulamaların ve İnstagram’ın e-ticarette daha verimli kullanılmaya başladığını görüyoruz.

Ülkemizde, e-ticaret paketlerinin çoklu dil ve çoklu para birimleriyle çalışabilen, e-ihracata, mikro ihracata uyumlu versiyonları da mevcuttur.

Firmalar e-ticaret sitelerini çoklu dillerde çalışacak şekilde kurmalı !

Size sadece Türkiye’de de bir süre satış yapan ve ben derslerde bahsettiğimde öğrencilerimizin daha ders bitmeden bir şeyler satın aldığı bir global e-ticaret sitesini örnek vereceğim.  Strawberrynet, 10 ayda bütün dünyaya yaptığı 300 milyon dolarlık satışla, Türkiye’deki bütün kozmetik firmalarının cirosunu tek başına yaptı (*). Türkiye kozmetik sektörü, haksız rekabete dayandırarak, kozmetik ürünlerinin yurt dışından posta yoluyla getirtilmesinin yasaklanmasını sağladı.

Mikro İhracatçılar, kendi global e-ticaret sitelerini şu adımlarla kurabilirler;

 • Strawberrynet global perakende e-ticaret sitelerine güzel örnek, aklınıza gelebilecek her para birimi var, Meksika pesosundan Lübnan pounduna kadar.  Her ülkeye kendi diliyle ve para birimiyle açılacak, sağlam bir SEO alt yapısına sahip bir e-ticaret sitesi hedeflenmeli.
 • Profesyonelce fotoğraflanmış, SEO tekniklerine göre etiketlenmiş ve anlatılmış ürünlerin sisteme aktarımı.
 • Google Adwords, Facebook, Twitter, Instagram ile hem sosyal medyada yer almalı, hem reklam bütçelerini hedef ülkelere dönük kampanyalarla doğru kullanmalı.
 • Dropship satış koşullarını oluşturup,  Ebay, Amazon, Etsy ve benzeri sitelerde satışlar yapan dünyanın her yerindeki güçlü satıcılara toptan fiyatına ürünler sağlamak da tercih edilebilir; (örnek: www.banggood.com). Böylece Türkiye’deki olumsuz koşullar nedeniyle Ebay, Amazon, Etsy’de satamadığınız ürünleri diğer ülkelerdeki satıcılar vasıtasıyla satabilirsiniz.
 • Strawberrynet gibi global sitelere girdiğinizde en alt bölümde genelde şu iki seçenek çıkar karşımıza 1.Partners, 2.Affiliates. Birincisi  dropship programı, ortaklığa davet, “benim ürünlerimi sen de sat sen de kazan” bölümüdür.  İkincisi de “benim sitemi tanıt, ürün satmamı sağla, sayende gelen her müşteri için komisyonunu al”. Türkiye’den dünyaya açılacak pazar yerleri açısından da ilham verici olabilir.
 • İyi bir global e-ticaret siteniz ve güvendiğiniz ürünleriniz varsa korkmayın. B2C perakende pazaryerlerinin yanı sıra B2B alanlarda da bulunun. Alibaba ve benzeri sitelerden birine üyelik, birkaç rehber (e-directory) site ve ürün grubunuza özel dikey sitelere (örnek; stonecontact.com, timberweb.com) üyelikler yapın. İyi bir sosyal medya yönetimi, aracı sitelere ürün eklemeler, CRM dediğimiz müşteri ilişkileri yönetimi sizi günden güne güçlendirecektir.

Mikro İhracatta Geri Gelen Eşya

Mikro ihracatta en önemli sorunlardan biri de geri gelen eşyalardır.  Geri gelen eşyalarınızda sorun yaşamamak için eşyanın ihraç edildiği ETGB ile ilişkilendirilmesi “GGE” muafiyet kodu ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede firmanın geri gelen eşyaya ilişkin ilgili operatör firmayı bilgilendirmesi gerekmektedir.

 

Mikro İhracatta Gıda Ürünü İhracatı

Pek çok firmanın Türkiye’den yurt dışına mikro ihracat kapsamında gıda ürünleri gönderebildiğini görüyoruz. Paketli ve gerekli izinleri alınmış gıda ürünlerinin mikro ihracatında bir engel olmadığı hem DHL yetkilileri hem de Bakanlık yetkilileri tarafından belirtilmiştir.  Dış pazarlarda daha güçlü olabilmek için sadece standart izinlerle yetinilmeyip mikro ihracata konu gıda ürünlerinin hedef kitleleri iyi analiz edilmeli, Helâl belgesi, Koşer, Haccp, Organik sertifikaları seçenekleri değerlendirilmelidir.  Bazı ülkelere ait ise olmazsa olmaz özel izinler vardır örneğin FDA gibi, bu izinler de, ürünler satışa konmadan önce iyi araştırılmalıdır.

 

Kaynak. (*) http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2010/10/31/strawberry_kbusu

Kategoriler
B2B Elektronik Dış Ticaret

İşlenmiş Meyveler, Sebzeler, Kuru Yemişlerin İhracatında Avrupa Pazarına Girmek

İşlenmiş Meyveler, Sebzeler ve Kuru Yemişlerin İhracatında Avrupa Pazarına Girmek

Gelişmekte olan ülkelerin ihracatçıları, işlenmiş meyveler, sebzeler ve kuru yemişlerin ihracatında Avrupa pazarına girmek konusuna odaklandıklarında çok ilginç fırsatların olduğunu göreceklerdir. Avrupa’da çevresel konular, atık azaltma, sürdürülebilirlik, şeffaflık, gıda güvenliği büyük önem kazanmıştır. Tüketici eğilimleri gıda güvenliği yüksek, sağlıklı diyet ürünlere yönelmiştir. Sürdürülebilir üretime yatırım yapan Avrupalı ithalatçılarla ortaklıklar kuran ihracatçılar için büyük fırsatlar vardır. Bir önceki Tahıl, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatında Avrupa Pazarına Girmek  konulu yazımızda da benzer eğilimlerden bahsetmiştik.

Avrupa Pazarında İşlenmiş Meyveler, Sebzeler ve Kuru Yemişler konusundaki Talep Durumu

Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere en iyi fırsatları sunmaktadır. COVID19 talebi düşürmemiştir fakat farklı pazar kanalları üzerinde etkili olmuştur. Özellikle kaju, dondurulmuş meyveler (kırmızı orman meyveleri), konserve edilmiş tropikal meyveler, yer fıstığı, tropikal meyve suları ve püreleri potansiyeli yüksek ürünler arasına girmiştir.

Avrupa, işlenmiş meyveler, sebzeler ve kuru yemiş konusunda dünyanın en büyük ithalatçısıdır. Global tedarikçiler ürünlerinin  %40’ından fazlasına Avrupa’ya gönderir, Avrupa ithalatının aşağı yukarı %30’unu da gelişmekte olan ülkelerden yapar ve AB içindeki ülkelere de re-export yapar. Gelecek beş yılda ise bazı ürün gruplarının ithalatında her yıl %2-%3 civarı bir yükseliş beklenmektedir. Sağlıklı atıştırmalıklar, dondurulmuş meyvelerdeki ithalat artışının daha fazla olması beklenirken, meyve sularındaki talep artışı şeker tüketiminin azalmasıyla birlikte daha az olma eğilimindedir.

İşlenmiş meyve ve sebzede sektörlere göre Avrupa ithalat miktarları

 

Grafikte görüldüğü üzere, meyve ve sebze suları Avrupa ithalatının %31’i ile en büyük paya sahiptir, konserve meyve ve sebzelerse %29 ile yakın takipçisidir. Üçüncü en büyük paya sahip ürün grubu %20 ile dondurulmuş meyve ve sebzeler, kuru yemişler %12, kurutulmuş meyve ve sebzeler %5, reçel, marmelat, jöle ve püreler %3 ile diğerlerini takip etmektedirler. Endüstrideki uzmanlar, Avrupa’nın işlenmiş meyve ve sebze ithalatının gelecek yıllarda daha da fazla artacağını öngörmektedirler.

Covid19’un Tüketimdeki Pozitif Etkisi

İşlenmiş meye ve sebzelerin de dahil olduğu raf ömrü uzun ürünlere olan talep bir önceki yılın aynı dönemine göre çok daha yüksek olmuştur. Raf ömrü uzun ürünlere olan talebin  yükselişi sürpriz olmuş, taze ürün satıcıları pek çok sipariş iptali almıştır. Bağışıklık arttıracağı düşünülen kaju, kuru yemişler ile vitamin, mineral içeren meyve suları, zencefil sularına talep artmıştır. Bu ürün gruplarında Online perakende siparişler %10 ile %15 civarı artmıştır.

Avrupa İşlenmiş Meyve ve Sebzelerde Kendine Yeten Bir Bölge Değildir

Avrupa, tropikal ve yarı tropikal meyve ve sebze üretimine uygun iklim koşullarına sahip değildir. Avrupa’nın birkaç çeşit işlenmiş meyve sebze üretimi vardır.  En güçlü ithalata bağımlı olduğu ürünler kuru meyve ve kuru yemişlerdir ki yerel üretimin tüketimdeki payı %10’u geçmez.

Tablo 1: Avrupa’nın en fazla ürettiği meyve ve sebzelerdeki Ticaret dengesi

Gelişmekte olan ülkelerdeki yeni tedarikçilerin, rekabetin çok yüksek olduğu bu alanda rakiplerinden farklı eşsiz teklifler ve ürünlerle pazara girmesi mümkün olabilir.

Başarılı Tedarikçilerde Brezilya ve Türkiye Başı Çekiyor

Brezilya,  işlenmiş meyve ve sebzede miktarsal olarak, özellikle büyük miktarlardaki portakal suyu ihracatı nedeniyle,  lider  tedarikçidir.  İkinci lider tedarikçi olarak da fındık, fındık ezmesi, kuru üzüm ve kuru kayısı gibi ürünleriyle Türkiye gelmektedir.

İşlenmiş meyve ve sebzede Avrupaya ürün sağlayan lider tedarikçiler

işlenmiş meyveler, sebzeler ve kuru yemişlerin ihracatında Avrupa pazarına girmek ve  AB pazarında başarılı olmak için lider tedarikçilerin tekliflerini sürekli izlemek ve kendinizi karşılaştırmak durumundasınız. Aynı ürünlerde rekabetin zor olacağını bilerek kendi benzersiz teklifinizi ve ürününüzü oluşturun.

Tablo 2:  İşlenmiş meyve ve sebzede Avrupaya en fazla satış yapan  gelişmekte olan ülke tedarikçileri

İşlenmiş Kuru Meyve Ve Sebze Pazarında Avrupa’da Alıcılar Bulmanın 9 ipucu

E-ticaretin asıl ana konusu olan alıcı bulmanın 9 ipucunu incelemeden önce, yeni tedarikçilere önerilen otantik olmak, benzersiz teklifler hazırlamakla ilgili 7 ipucunu içeren bölümün incelenmesi faydalı olacaktır.

İşlenmiş kuru meyve ve sebze pazarı, Avrupa gıda sektörünün en büyük pazarlarından birisidir ve 40 milyar Euro tutarında bir ithalat değeri vardır. Potansiyel alıcılarınıza yaklaşmanın, kendinizi tanıtmanın, marka ve firmanızın akıllarında yer etmesini sağlamanın yolları 9 adımda açıklanmış.

1.    Alıcı aramaya başlamadan önce kendinizi ve teklifinizi tanımlayın

Birincil olarak ürününüzü ölçülebilir değerlerle tanımlayın;

 • Ürünün tam tanımı
 • Tam kalitesi
 • Tam miktarı
 • İlgili teknolojisi
 • Sertifikaları
 • Fiyatları
 • Teslim koşulları

İkincil olarak;

Benzersiz bir satış teklifi oluşturun, yani alıcılarınıza teklifinizin diğerlerinden neden farklı ve benzersiz olduğunu gösterin. Ürün, işleme, marka konusundaki temel yetkinliklerinizi açıkça belirtin.

Bu iki adım doğru alıcılara yönelmenizi sağlayacak ve zaman kazandıracaktır.

Firmanızı ve teklifinizi tanımlarken birkaç ipucu

 1. Teklifinizde kesin olun, sağlayamayacağınız ürünlere yönelmeyin.
 2. Ürün tanımınızda kesin olun, gıda ürünleri için hazırlanmış ürün tanıtım şablonunu kullanabilirsiniz. Tanımlarınızda uluslar arası kabul görmüş standartları kullanın; Gıda kodeksi için, CODEX ALIMENTARIUS ve UNECE STANDARTS FOR DRIED FRUITS AND VEGETABLES AND EDIBLE NUTS
 3. Nasıl benzersiz bir teklif hazırlanır yazısını dikkate alarak yararlanabilirsiniz.

2.    Alıcılarınızı anlamak için iyi bir Pazar araştırması yapın

Kısmen çevirisini yaptığımız, CBI tarafından hazırlanmış bu çalışma,  EU Trade Helpdesk and TradeMap pazar araştırması  için oldukça zengin kaynaklardır. İleri Google arama teknikleri ile de aramalarınızı daraltabilirsiniz.

3.    Teklifinize en çok uyan alıcı tipini seçin

İşlenmiş meyve ve sebze ithalatçıları çeşitli kriterlere göre kategorize edilebilir, ithalatçılar bu kategorilerden bir kaçında birden yer alabilir;

a. Önde gelen ihracatçılarla uzun süreli iş ilişkisi kurmak isteyen ithalatçılar,

Kendi alıcılarını ve bağlantılarını kaybetmemek için yeni alıcılarla çalışmayı tercih etmeyebilirler.

b. Piyasayı domine eden ülkelere bağımlılığı azaltmak için sürekli yeni tedarikçiler arayan ithalatçılar,

Bu tür ithalatçılar daha iyi bir fiyat ve kalite bulduklarında farklı bir alıcıyla kolaylıkla çalışabilirler.

c. Belli bir ürüne odaklanmış ithalatçılar,

Örneğin sadece dondurulmuş ürün alanlar ya da sadece perakende sektöre çalışan ithalatçılar vardır. Rekabet durumu, piyasa, ürünlere ve pazardaki gelişmelere daha çok hakim olmak mümkündür.

d. İşlenmekte olan ürüne katkı malzemesi  satın alan ithalatçılar,

Firmaların bir kısmı işlenmiş meyve ve sebzeleri katkı malzemesi olarak Avrupalı ithalatçılardan temin etmeyi tercih ederler. Bazı firmalar da doğrudan ithal ederler (örneğin meyve suyu üretiminde kullanılan konsantreler ve püreler). Ürünleri ithal edip değiştirmeden yeniden satan tüccarlar da vardır. Tüccarlar ve toptancılar tedarikçiler için iyi seçeneklerdir.

e. Pazar  segmenti uzmanlığı,

Bazı firmalar paketleme yapma donanınımına sahiptirler ve kendi etiketleriyle veya özel etiketlerle ürünleri paketleyip doğrudan perakendecilere satabilirler. Bazı firmalar da oteller, restoranlar, catering firmaları, organizasyonlara ürün sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Bu tip firmalar daha iyi seçeneklerdir çünkü gelişmekte olan ülkelerin tedarikçileri doğrudan perakende sektörüne yönelmeye çalıştıklarında düşük fiyat, yüksek kalite ve sertifika zorunlulukları gibi konularda büyük baskılar yaşarlar.

f. Niş Pazar tedarikçileri,

Bu tip ithalatçılar organik ürünler ve sürdürülebilir ürünleri kapsayan niş ürün tedarikçileriyle çalışır. Büyük miktar ve düşük fiyat baskısından uzak durmak isteyen tedarikçiler için en uygun ithalatçılardır. Fakat bazı pazarların (örneğin “Demeter” sertifikalı ürünler) çok sınırlı ve tedarikçiler için bir çeşit görünmez tehlike olduğunu da unutmamak gerekir.

4.    Potansiyel alıcılarınızın sizi internette bulmasına yardımcı olun

Teklifinizi tanımladıktan ve alıcılarınızın ihtiyaçlarını belirledikten sonra, benzersiz satış teklifinizi internette görünür yapmanın zamanıdır. En iyi başlangıç iyi bir web sitesi hazırlamaktır. Ana sayfanızda ürünlerinizi öne çıkaracak güçlü mesajlar, videolar, ilginç içeriklerle alıcıları kendinize çekebilirsiniz.  Başarılı bir online tanıtım yapan Belçikalı dondurulmuş sebze firması  ARDO ‘yu örnek gösterebiliriz.

Bir web sitesi oluşturduktan sonra arama motoru optimizasyonu gerekecektir. Avrupalı alıcılar çoğunlukla google’da ürün isminin yanına “exporter”, “producer”, “supplier” yazarak ararlar ve bazen de menşeini eklerler, örneğin ““cashew nuts producer Ivory Coast” gibi. Bu tür aramalarda ilk sıralarda görünmek çok önemlidir. Ek olarak sosyal medya mutlaka kullanılmalı ve güncel paylaşımlar yapılmalıdır, en önemli platformlar; Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram’dır.

5.    Alıcılarınızla yüz yüze gelmek için ticari fuarlara ve sektörel etkinliklere katılın

İşlenmiş Meyveler Sebzeler ve Kuru Yemişlerin İhracatında Avrupa Pazarına Girmek istiyorsanız ticari fuarlar katılın. Fuarlara katılmadan önce fuar katılımcılarının listelerini çalışın, size uygun firmalarla iletişim kurun ve randevular alın. Aynı şekilde çeşitli uluslar arası etkinlik ve organizasyonlarda bulunun.  Maliyeti hayli yüksek olabilecek bu tür katılımların işinize yarayıp yaramayacağını önceden yapacağınız katılımcı çalışmalarıyla ve iletişimleriyle tespit edebilirsiniz. İşlenmiş kuru meyve ve sebze konusunda önde  gelen fuarların listeleri aşağıdadır;

 • Anuga  – Gıda ve içecek konusunda dünyanın en büyük fuarıdır. Almanya’nın Köln şehrinde iki yılda bir düzenlenir.
 • SIAL–  İki yılda bir Fransa Paris’te düzenlenir. Anuga ile benzer sektörleri içerir, dünya pavyonları ve organik gıdalar da vardır. Fransa odaklıdır.
 • Food Ingredients Europe – Daha küçük çapta bir fuardır, gıda sektörüne satılabilecek katkı malzemeleri, ham maddeler ve yarı bitmiş ürünleri içerir. Her sene Avrupa’nın farklı bir kentinde yapılır.
 • Biofach– Sertifikalı organik ürünler fuarıdır,  böylesine özel bir niş ürünler fuarı için şaşırtıcı derecede büyüktür. Aynı zamanda global organik sektöründeki gelişmeleri konu alan yıllık bir konferansı da içerir.
 • Natural & Organic Products Europe– Natural ve organik ürünler satanlar için nispeten küçük bir fuar olsa da iyi fırsatlar sunabilir. Her yıl Londra’da yapılır.
 • ISM Sweets & Snacks – Dünyanın önde gelen tatlı ve atıştırmalık fuarıdır. Üç yılda bir Almanya’nın Köln şehrinde yapılır. Özellikle kuru meyve ve kuru yemiş tedarikçileriyle çok ilgilidir.
 • PLMA–  Özel etiketli ürün imalatçıları için dünyanın önde gelen bir ticari fuarıdır. Her yıl Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenir. Avrupa’nın perakende zincirlerine ürün satmayı hedefleyen tedarikçilerle çok ilgilidir. Tedarikçilerin gıda güvenlik sertifikaları ile perakende için diğer gereklilikleri yerine getirmeleri ve özel etiket ve paketleme için gerekli donanıma sahip olmaları gerekir.

Bu fuarların katılımcı listelerinden potansiyel alıcı listeleri oluşturabilir, gerekli iletişimleri sağlayabilirsiniz.

 

6.    İşlenmiş meyve ve sebze birliklerinin üyelerinden potansiyel alıcılar bulun

En önemli işlenmiş meyve ve sebze birlikleri aşağıdadır, üye listelerinde yararlanarak potansiyel alıcılarınıza ulaşabileceğiniz gibi üyelik koşullarını da araştırarak üyelikler yapabilirsiniz.

Önde gelen Avrupa pazarlarını temsil eden en büyük işlenmiş meyve ve sebze birlikleri;
 • Waren-Verein – İşlenmiş meyve ve sebze, bal ve ilgili ürünlerde Alman ithalatçıları ve brokerları birliğidir. Üye listelerini araştırın. Avrupa dışı üyelik de mümkün olduğundan, üye olmayı de dikkate alabilir, düzenlenen toplantı ve etkinliklere katılabilir, network fırsatları yaratabilirsiniz.
 • NDFTA – İngiltere Ulusal Kuru Meyve Ticaret Birliği. Üye listelerini araştırın.  Üye olmayı da dikkate alabilirsiniz.
 • UNILET– Dondurulmuş meyve ve sebzeler konusunda çalışan Fransız firmaları temsil eder, sadece Fransızcadır. Fransız firmaların listelerini araştırın.
 • VEGEBE– Dondurulmuş meyve ve sebzeler konusunda çalışan Belçika firmalarını temsil eder. Üye listelerini araştırın.
 • ADEPALE– Fransız işlenmiş meyve ve sebze endüstrisi birliği sadece Fransızca.
 • VDF – Alman meyve suyu birliği sadece Almanca. Alman meyve suyu üreticilerinin listelerini araştırın.

7.    Şirket veri tabanlarını kullanarak bir ilk liste oluşturun

En popüler firma veri tabanı listeleri aşağıdadır. Aşağıdaki dünyaca ünlü ve en eski üç rehber siteye firmanızı kayıt ettirmeniz de çok yararlı olacaktır, ayrıca İngilizce olarak yaptığınız  aramaları, “dried fruit”, “dried fruit importers”, “dried fruit wholesalers”, “fruit and vegetable juices”,  yanlarına yine manufacturer, agent, distributer, wholesaler yazabilir veya filitreleyebilirsiniz.

Sektöre özel rehber siteler ve pazaryerleri de oldukça önemlidir, hem bu mecralarda uygunsa yer almak hem de kayıtlı firmalardan potansiyel alıcılar keşfetmek mümkündür;

 • Organic-Bio – Organik ürün satan ve alan firmalar rehberidir.
 • Frozen B2B– Dondurulmuş ürünler için online pazaryeridir.
 • GreenTrade – Greentrade alıcı rehberidir. Aynı zamanda alım ilanları da yayınlanan bir online pazaryeridir.

Alıcı rehberleriyle çalışma konusunda birkaç ipucu

 • Bir firma listesi oluşturduktan sonra aynı e-postayı bütün firmalara göndermeyin, çünkü e-postanız spam olarak algılanır.
 • Listelediğiniz firmaları dikkatlice inceleyip sizin teklifinize uyun bir alıcı olup olmayacağını saptayın, ana dili İngilizce olmayan ülkelerdeki alıcıları kendi dillerinde de araştırın ve firmaya özel e-posta gönderin.
 • İlk e-postayı gönderdikten sonra geri dönüşleri arttırmak için telefon araması yaparak firmanın teklifinizle ilgili olup olmadığını öğrenin.

8.    İhracatınıza destekler sağlayacak organizasyonlar bulun

Avrupa’daki bilinen en önemli  ihracatçı destek organizasyonlarının listesi aşağıdadır.

İhracat Desteklerine ulaşma konusunda birkaç ipucu

9.    İşlenmiş meyve ve sebzelerle ilgili önde gelen ithalatçıların isimlerini bulun ve CBI’nin çalışmalarından daha fazla ihracat ipuçları araştırın

Kaynak: Autentika Global trafından CBI için yapılmış  “İşlenmiş meyveler ve sebzelerin Avrupa’ya ihracatı” başlıklı araştırma içeriğinden özellikle ülkemiz girişimci ve ihracatçılarının yaralanabileceği e-dış ticareti kapsayan bölümler çevrilerek özetlenmiştir.

Exit mobile version